คุยกับนายกเทศมนตรี

วิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน

by อุษณีย์ เหล็มหมัน @June,27 2006 22.41 ( IP : 203...90 ) | Tags : คุยกับนายกเทศมนตรี

เรียนท่านนายกสุริยา     ดิฉัน นางสาวอุษณีย์  เหล็มหมัน  ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ 2  โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง เทศบาลเมืองสะเดา อยู่ชุมชนร้านใน  ขณะนี้กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์  วิชาเอกบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เห็นการทำงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปริกและความเข้มแข็งของชุมชนของเทศบาลปริกที่มีให้เห็นในหลายๆกิจกรรม  ขอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างมากที่เทศบาลปริกของเรามีการพัฒนาไปอย่างเห็นได้ชัดทั้งๆที่เป็นเทศบาลที่ตั้งขึ้นไม่นานมานี่เอง  ขณะนี้ดิฉันกำลังจะทำงานวิจัย (นิสิตภาคพิเศษไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)  ซึ่งดิฉันมีความสนใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนของเทศบาลตำบลปริกเป็นอย่างมาก  นอกจากนั้นยังคิดว่าน่าจะทำอะไรที่อาจจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาในชุมชนและท้องถิ่นของดิฉันเอง    จึงคิดจะทำวิจัยเกี่ยวกับ"การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิด "  โดยกล่มตัวอย่างที่สนใจจะสอบถามคือ 1.คณะกรรมการชุมชน        2.ผู้ปกครองนักเรียน 3.คณะกรรมการมัสยิดทั้ง 2 แห่ง 4. อสม. ซึ่งคิดว่างานวิจัยนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อเทศบาลและชุมชนที่ดิฉันอาศัยอยู่  ที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาเป็นส่วนในการพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาลและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  จึงใคร่ขอเรียนปรึกษากับท่านนายกเพื่อชี้แนะแนวทางและขออนุญาตในการทำงานวิจัย             ขอแสดงความนับถือ         นางสาวอุษณีย์  เหล็มหมัน

โทร  062947144 ,074456015

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557