โรงเรียนเทศบาล ตำบลปริก

22 ก.พ 55 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการขั้นพื้นฐาน 2551

by prikschoolteam @February,24 2012 17.57 ( IP : 113...200 ) | Tags : โรงเรียนเทศบาล ตำบลปริก
 • photo , 640x480 pixel , 31,515 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,844 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 45,130 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 38,747 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,548 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 45,117 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 39,517 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 45,889 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 33,770 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 40,721 bytes.

22 ก.พ 55 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ได้ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ประเมินตามตัวชีวัดในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ป.1 - ป.3
1.สามารถอ่านและหาประสบการณ์ จากสื่อที่หลากหลาย
2.สามารถจับประเด็น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นเรื่องที่อ่าน
3.สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม และไม่เหมาะสม
4.สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน โดยมีเหตุผลประกอบ
5.สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน
ประเมินตามตัวชีวัด ป.4 -ป.6
1.สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากสื่อประเภทต่างๆ
2.สามารถจับประเด็นสำคัญ เปรียบเทียบ เชือมโยง ความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่อ่าน
3.สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของเรื่องราว เหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน
4.สามารดถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน โดยมีเหตุผลสนับสนุน
5.สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น คุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557