โรงเรียนเทศบาล ตำบลปริก

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554

by prikschoolteam @May,21 2011 12.09 ( IP : 182...220 ) | Tags : โรงเรียนเทศบาล ตำบลปริก
 • photo , 640x480 pixel , 45,869 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 36,286 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 28,267 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 51,658 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 34,167 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 51,959 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 30,344 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 43,831 bytes.

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 คณะผู้บริหารประกอบด้วย นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก นายอุสมาน หวันละเบ๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลปริก นายกอเส็ม ดาอี รองนายกเทศมนตรีตำบลปริก  นางฝาหรีดะห์  มุเส็มสะเดา ปลัดเทศบาลตำบลปริก  สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวอุษณีย์  เหล็มหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก และคณะครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนทต.ปริก ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งข่าวสารความก้าวหน้าทางการศึกษาของผู้เรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นของเด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพเป็นคนดีของสังคม โดยทางโรงเรียนได้แจ้งข้อมูลข่าวสารและโครงการต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบในเทอม 1 ปีการศึกษา 2554 ดังนี้ -โครงการเรียนฟรี 15 ปี
-การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล/ประถม -การแต่งการที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน -การทำประกันอุบัติเหตุ(ความปลอดภัยของนักเรียน) -การรับ-ส่ง นักเรียนช่วงเช้าและช่วงเย็น -โครงการออมทรัยพ์ -โครงการธนาคารขยะ -การจราจรภายในโรงเรียน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557