ปราณีต บินสัน ปราณีต บินสัน

ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้น ป.2 สัปดาห์ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

ปราณีต

by ปราณีต บินสัน @June,02 2009 19.11 ( IP : 118...42 )

กลุ่มสาระ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1
หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ    เรื่องย่อย    ดอกสร้อยแสนงาม  เวลาเรียน  2  ชั่วโมง
ปีการศึกษา 2552  ใช้สอนวันที่  29 พฤษภาคม 2552,1 มิถุนายน 2552

1  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
    นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบทดอกสร้อย จับใจความสำคัญและเขียนอย่างมีมารยาทด้วยลายมือที่สะอาดสวยงามได้

 1. สาระการเรียนรู้
      - การอ่านบทดอกสร้อย กาดำ
      - การคัดลายมือบทดอกสร้อย  กาดำ

 2. กระบวนการจัดการเรียนรู้
          ขั้นนำ
          1 นำนักเรียนสนทนาทบทวนจากคาบที่ผ่านมา
          ขั้นการสอน
          2.ให้นักเรียนอ่านบทดอกสร้อย กาดำ ตามครูและฝึกอ่านเป็นรายบุคคล
          3.ให้นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านบทดอกสร้อยและอ่านให้ครูฟัง
          4. ให้นักเรียนร่วมกันทำใบกิจกรรม
        ขั้นสรุป
          5. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนร่วมกับคุณครู
          6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนในแบบฝึกทักษะภาษา

 3. เครื่องมือวัดผลประเมิน
              - แบบฝึกหัดหลังเรียน

  1. กระบวนการวัดและประเมิน
               - การตอบคำถาม

  2. แหล่งการเรียนรู้
               - แบบเรียนภาษาพาที ป.2

  3. สื่อการสอน
               - แบบเรียนภาษาพาที ป.2

 4. บันทึกผลหลังการสอน
กลุ่มสาระ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1
หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ    เรื่องย่อย  กากับเหยือกน้ำ  เวลาเรียน  2  ชั่วโมง
ปีการศึกษา 2552  ใช้สอนวันที่  2, 3 มิถุนายน  2552

1  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
    นักเรียนสามารถอ่าน จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

 1. สาระการเรียนรู้
      กากับเหยือกน้ำ

 2. กระบวนการจัดการเรียนรู้
          ขั้นนำ
          1 ให้นักเรียนดูภาพ  กา  พร้อมสนทนาเกี่ยวกับภาพ
          ขั้นการสอน
          2. ครูเล่านิทาน กากับเหยือกน้ำ ให้นักเรียนฟัง
          3. ให้นักเรียนอ่านเรื่อง กากับเหยือก ซ้ำอีกครั้ง
          4. ให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากเรื่อง
                    - เมื่อการู้สึกหิวกาทำอย่างไร
                    - เมื่อกาบินไปแล้วกาพบอะไร
                    - นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไร
          ขั้นสรุป
          5. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนร่วมกับคุณครู
          6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนในแบบฝึกทักษะภาษา

 3. เครื่องมือวัดผลประเมิน
              - แบบฝึกหัดหลังเรียน

 4. กระบวนการวัดและประเมิน
              - การตอบคำถาม

 5. แหล่งการเรียนรู้
              - แบบเรียนภาษาพาที ป.2

 6. สื่อการสอน
              - แบบเรียนภาษาพาที ป.2

 7. บันทึกผลหลังการสอน
  กลุ่มสาระ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1
  หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ    เรื่องย่อย  กากับเหยือกน้ำ  เวลาเรียน  2 ชั่วโมง
  ปีการศึกษา 2552  ใช้สอนวันที่  4,5 มิถุนายน  2552

  1  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้

 8. สาระการเรียนรู้
    เ รียงลำดับเหตุการณ์  กากับเหยือกน้ำ

 9. กระบวนการจัดการเรียนรู้
          ขั้นนำ
          1 นำนักเรียนสนทนาทบทวนเรื่อง กากับเหยือกน้ำ จากคาบที่ผ่านมา
          ขั้นการสอน
          2. ให้นักเรียนอ่านทบทวน กากับเหยือกน้ำ
          3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3-4 คนร่วมกันทำใบกิจกรรมเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องดังนี้
              - กาตัวหนึ่งรู้สึกกระหายน้ำมาก                        - กาพบเหยือกใบหนึ่ง             - กาไม่สามารถกินน้ำได้                                - กาบินออกไปหาน้ำ             - กาพยายามผลักเหยือกให้ล้มลงตาไม่ล้ม          -  กาใช้ปากคาบหินใส่ลงไปในเหยือก
          4. ให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
          ขั้นสรุป
          5. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนร่วมกับคุณครู
          6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนในแบบฝึกทักษะภาษา

  1. เครื่องมือวัดผลประเมิน
           - แบบฝึกระหว่างเรียน
           - แบบฝึกหัดหลังเรียน

  2. กระบวนการวัดและประเมิน
               - การตอบคำถาม,การร่วมกิจกรรม

  3. แหล่งการเรียนรู้
               - แบบเรียนภาษาพาที ป.2

  4. สื่อการสอน
               - ใบกิจกรรม
               - แบบเรียนภาษาพาที ป.2

  5. บันทึกผลหลังการสอน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557