สดใส  เส็นทอง สดใส เส็นทอง

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ 32 หน่วยการเรียนรู้ ข้าวมหัศจรรย์ ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2552

สดใส

by สดใส เส็นทอง @January,25 2009 17.29 ( IP : 118...40 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

        ด้วยนางสาวสดใส เส็นทอง    ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ 32 เรื่องธรรมชาติรอบตัว
หน่วยการเรียนรู้ข้าวมหัศจรรย์ ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2552 ให้ผู้บริหารรับทราบ

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                นางสาวสดใส  เส็นทอง
                                                                          ผู้ดูแลเด็ก

                                    ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์  สัปดาห์ที่ 32 เรื่องธรรมชาติรอบตัว
                                                        หน่วยการเรียนรู้ข้าวมหัศจรรย์

  หน่วยการจัดประสบการณ์  ข้าวดีมีประโยชน์
1.ลักษณะของต้นข้าว
    - ต้นข้าว
2.ข้าวที่เด็กรู้จัก
  - ข้าวสาร    - ข้าวสุก  - ข้าวเหนียว    - ข้าวเปลือก 3. สถานที่ปลูกข้าว
  - ทุ่งนา
4. การนำข้าวมาประกอบอาหาร
  - ข้าวสวย
5. ประโยชน์ของข้าว
  - กินเป็นอาหาร  -  กินแล้วเจริญเติบโต

แผนการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะ ในหนึ่งสัปดาห์

- ครูนำเด็กร้องเพลงให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆบริเวณอย่างอิสระ ครูให้เด็กร้องเพลง ชาวนา และทำท่า
ทางประกอบตามจินตนาการ และให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยายของครู เช่น การเกี่ยวข้าว การทำท่า
ดำนาการทำท่าไถนาไปอย่างอิสระเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดท่านั้นทันที

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหนึ่งสัปดาห์
- ครูสนทนากับเด็กถึงลักษณะ รูปร่างของข้าวโดยการนำข้าวเปลือก ข้าวสาร ของจริงมาให้เด็กนักเรียนดู
และให้เด็กท่องคำคล้องจอง ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง หลังจากนั้นให้เด็กดูขั้นตอนการปลูกข้าว และการ
เจริญเติบโตของข้าวจากภาพประกอบการศึกษาให้เด็กร้องเพลง ฉันคือข้าว และดูภาพเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการ
ทำนา ให้เด็กท่องคำคล้องจองข้าวเอ๋ยข้าวสุกแล้วสนทนากับเด็กในเรื่องคุณค่าของข้าวโดยการไม่กินข้าวให้หก
กินให้หมดจานไม่เหลือทิ้ง และให้เด็กดูภาพอาหารที่ทำจากข้าว ครูสนทานกับเด็กเรื่องประโยชน์ของข้าวที่มี
ต่อร่างกายและให้ดูภาพอาหารที่มีประโยชน์

กิจกรรมสร้างสรรค์ในหนึ่งสัปดาห์
- ครูให้นักเรียนวาดภาพข้าว ตามจินตนาการ และระบายสีให้สวยงาม ให้เด็กทำงานศิลปะ ปะติดเมล็ดข้าวเป็นรูปต่างๆ  และปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ หลังจากนั้นให้เด็กพิมพ์ภาพต้นข้าวลงบนใบงานแล้วระบายสีให้สวยงาม ครูให้นักเรียน ลากเส้นต้นข้าวกับเมล็ดข้าว

  กิจกรรมเสรีในหนึ่งสัปดาห์
- ครูให้เด็กเล่นตามมุมอิสระภายในห้องเรียนตามความสนใจของเด็กนักเรียน

  **กิจกรรมเกมการศึกษาในหนึ่งสัปดาห์  **
  - ครูให้เด็กเล่นเกม เรียงลำดับรูปจานข้าว และเกมอื่นที่เคยเรียนมาแล้ว และให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงา
เกมเรียงลำดับใหญ่-เล็ก ภาพจานข้าว และให้เด็กเล่นภาพตัดต่อชาวนา เกมจับคู่ภาพเหมือน

สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม หน่วยการเรียน ข้าวมหัศจรรย์
    1.ภาพประกอบการศึกษา อุปกรณ์ในการทำนา อาหารที่ให้ประโยชน์ด้านพลังงาน
    2.เมล็ดข้าวของจริง เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร  ข้าวสวย  ข้าวเหนียว
    3.รูปภาพทุ่งนา แปลงนา/ข้าว
    4.เกมละเล่น เกมจับคู่ภาพกับเงา คู่ภาพเหมือน
    5.อุปกรณ์ในการทำงานเช่น สีเทียน สีน้ำ กระดาษเอ 4
    6.เครื่องเคาะจังหวะ
    7.เครื่องเล่นสนาม

  ** วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วย ข้าวมหัศจรรย์**
    1.เพื่อให้เด็กรู้จักลักษณะของข้าว
    2.ให้เด็กรู้จักข้าวชนิดต่างๆ เช่น ข้าวสวย  ข้าวเปลือก  ข้าวกล้อง  ข้าวเหนียว
    3.เพื่อให้เด็กได้รู้จักอุปกรณ์ในการทำนา การเป็นอยู่ของชาวนา
    4.เพื่อให้เด็กเรียนรู้การนำข้าวมาประกอบอาหาร
    5.เพื่อให้เด็กรู้ถึงประโยชน์ของข้าวที่มีต่อร่างกาย
    6.เพื่อให้เด็กเสามารถเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

    การประเมินผลกิจกรรมในหนึ่งสัปดาห์
    1.สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมความสนใจการเคลื่อนไหวจังหวะ
    2.สังเกตการฟังคำสั่งการปฏิบัติตามข้อตกลง
    3.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม
    4.สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของเด็กในการเล่นกับผู้อื่น
    5.สังเกตการรอคอยและการอดทน

    ภาคผนวก

                                        เพลงข้าว

            ข้าว  ข้าว  ข้าว                      กว่าจะได้ชาวนาเหนื่อยหนัก
    เด็ก  เด็ก  เด็ก                                        เด็ก  เด็ก  น่ารัก
    อยากแข็งแรงดี                                      กินข้าวซิอย่าทิ้งขว้างเลย
    กินข้าวซิอย่าทิ้งขว้างเลย

                                    คำคล้องจองข้าว

                    ข้าวทุกจาน                            อาหารทุกอย่าง
      อย่ากินทิ้งขว้าง                                    เป็นของมีค่า
      ผู้คนอดอยาก                                        มีมากนักหนา
      สงสารบรรดา                                      เด็กตาดำดำ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557