ปราณีต บินสัน ปราณีต บินสัน

ขอส่งแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป. 2 สัปดาห์ที่ 31

ปราณีต

by ปราณีต บินสัน @January,15 2009 15.53 ( IP : 222...69 )

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
        ตามที่กองการศึกษาได้กำหนดให้ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลปริกส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ดิฉันนางสาวปราณีต  บินสัน ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้บริหารทราบ
                            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                  นางสาวปราณีต  บินสัน
                                                                                        ครูผู้ดูแลเด็ก

วันที่ 20 -21 มกราคม 2552
กลุ่มสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ)  ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษษปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 สัปดาห์ที่ 31
หน่วยบูรณการข้ามกล่มสาระ my family เรื่องย่อย pronouns เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
    สามารถใช้คำ pronouns แทนคำนามได้

 1. สาระการเรียนรู้/เนนื้อหา
      คำ pronouns ( he,she,it,I,you,we,they)

 2. กระบวนการจัดการเรียนรู้
      ขั้นนำ 10 นาที
      1. ให้นักเรียนอ่านบัตรคำศัพท์  ( he,she,it,I,you,we,they)

ขั้นจัดกิจกรรม 50 นาที
    2. อธิบายการใช้คำ pronouns
    3. ให้นักเรียนอ่านบัตรคำคำนามแล้วฝึกใช้คำ pronouns เช่นjohn = he, pim=she,a dog=it, anny and tom =we, two cats=they etc.
    4. .ให้นักเรียนฝึกยกตัวอย่างคำนามแล้วให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นคำ  pronouns
    5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ 3-4 คนร่วมทำกิจกรรมในใบงาน

ขั้นสรุป 10 นาที
    6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
    7.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหลังเรียน

 1. เครื่องมือวัดผลประเมินผล
      - แบบสรุปผลการอภิปรายกลุ่ม
      - แบบฝึกหลังเรียน

 2. กระบวนการวัดและประเมินผล
      - การร่วมกิจกรรมกลุ่ม
      - การตอบคำถาม

6.แหล่งการเรียนรู้
    - แบบเรียนภาษาอังกฤษ

 1. สื่อการสอน
      - บัตรคำศัพท์, ใบงาน, แบบสรุปผลการอภิปรายกลุ่ม
Comment #1
Posted @January,16 2009 19.46 ip : 61...37

ทราบ  ทำดีแล้วทำดีต่อไปนะคะ หลังการสอนอย่าลืมบันทึกผลหลังการสอนในcomment ของ
แผนการเรียนการสอนด้วย

                                                                    ผอ.กศ.

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557