Think Tank

สรุปผลการประชุมสัมมนาผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท้องถิ่น

by wannipha @September,28 2005 22.00 ( IP : 203...8 ) | Tags : Think Tank

เทศบาลตำบลปริกได้มอบหมายให้นายศุภชัย เจริญกุล รองปลัดเทศบาล  เข้าร่วมประชุมสัมมนา “ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท้องถิ่น”  เมื่อวันที่  13–14  กันยายน 2548  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา

ซึ่งในการประชุมสัมมนาดังกล่าวมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาหลายแห่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง

นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กให้สุขลักษณะและพัฒนาการของเด็กจากวิทยากรแล้ว ที่ประชุมยังได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกันอย่างกว้างขว้าง และทุกกลุ่มอภิปรายสรุปประเด็นปัญหาในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปในแนวทางเดียวกัน  คือ

1.ปัญหาผู้บริหารท้องถิ่นไม่ค่อยให้ความสำคัญในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมักให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านอื่นๆ มากกว่า
2.ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 3.ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดผู้ดูแลเด็กที่จบการศึกษาด้านการเรียนการสอนเด็กโดยตรงและผู้ดูแลเด็กที่มีอยู่ไม่ค่อยได้รับการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงานเท่าที่ควร 4.ปัญหาด้านสุขอนามัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5.ปัญหาหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 6.ปัญหาอาคารหรือสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เหมาะสม

จากเสียงสะท้อนของบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง คงทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้หันกลับไปมองเรื่องการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ และเด็กเหล่านั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกหลานของคนในท้องถิ่นทั้งสิ้น ซึ่งจะเด็กเหล่านี้จะต้องเติบโตไปในวันข้างหน้าและจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต.

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557