บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

ครูนะ » ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง (Myself)
ครูนะ
เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ด้วยข้าพเจ้า นางสาว ปราณีต บินสัน ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการ เรียนรู้รายวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อให้ผู้บริหารทราบ มีต่อ »
นางสาวบุษยา หล๊ะโส๊ะ » แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บุษยา  หล๊ะโส๊ะ
เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ด้วยข้าพเจ้า นางสาว บุษยา หล๊ะโส๊ะ ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการ เรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อให้ผู้บริหารทราบ &nมีต่อ »
คุณครูเหรียม » แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำสัปดาห์ที่26
คุณครูเหรียม
เรียนผู้อำนวยการกองการศึกษา ด้วยนางสาวกสิณทิพย์หมัดโส๊ะ ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำสัปดาห์ที่ 26 ปีการศึกษา 2553มีต่อ »
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก » แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553
prikschoolteam
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลปริกด้วยดิฉันนางสาวกิตติมา เอียดจุ้ย ตำแหน่งครูผู้ช่วย สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีต่อ »
suhbaiyoh2 » แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สัปดาห์ที่ 26 หน่วยการเรียนรู้ผีเสื้อแสนสวย วันที่ 15 - 17 ธ .ค .2553 ระดับชั้นอนุบาล3
suhbaiyoh2
เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ด้วยนางสาวสุไบเย๊าะ บิลยะแม ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สัปดาห์ที่ 26 หน่วยการเรียนรู้ผีเสื้อแสนสวย วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2553 ระดับชั้นอนุบาล 3 ให้ผู้บริหารทราบมีต่อ »
657 items|« First « Prev 37 38 (39/132) 40 41 Next » Last »|

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน