อุ๊บ!!! เว็บไซท์ของเราให้บริการไม่ทันเสียแล้ว

ขออภัยด้วยนะคะ มีความเป็นไปได้สูงว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานหนักจนไม่สามารถให้บริการได้ทัน เว็บไซท์จึงหยุดการบริการชั่วคราว อีกสักครู่ขอให้ท่านแวะมาดูใหม่นะคะ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ เทศบาลตำบลปริก

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ เทศบาลตำบลปริก

บันทึกชุมชน

หัวข้อทั้งหมด »

ข่าวสารทั่วไป

หัวข้อทั้งหมด »

ประกาศ / ประกวดราคา

หัวข้อทั้งหมด »

แบนเนอร์ : ระเบียบ กฏหมายท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาล ตำบลปริก

หัวข้อทั้งหมด »

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปริก

หัวข้อทั้งหมด »

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
 • ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ เทศบาลตำบลปริก
 • ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ เทศบาลตำบลปริก
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • UNESCO
 • Consumers International
 • UNDP
 • UNEP
 • เครือข่ายจังหวัดชายแดนใต้
 • You Tube
 • TCNAP - Thailand Community Network Appraisal Programs
 • Local Environment - สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 • การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 • กระทรวงพัฒนาสังคม
 • สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 16

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

WHAT'S NEW

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต

หนังสือราชการเทศบาลตำบลปริก

Member zone

ปฏิทินกิจกรรม

+ เพิ่มปฏิทินกิจกรรม +

คุยกับนายกเทศมนตรี

หัวข้อทั้งหมด »

คุยกับรองนายกเทศมนตรี

หัวข้อทั้งหมด »

ภาพกิจกรรม

หัวข้อทั้งหมด »

ข่าวรับสมัครงาน

» หัวข้อทั้งหมด

SK-Local Admin | สถิติ