ครูไก่12 ครูไก่12

ครูไก่

ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ ป2
เรืยน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ด้วย นางสาวณํฏฐ์ชยา ศิริพันธ์ ขอจัดส่งแผนการสอนสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้ผู้บริหารทราบ  มีต่อ »
ขอส่งแผนคณิตศาสตร์ชั้นป1 จำนวน 5 ชั่วโมง
เรียน (อำนวยการกองการศึกษาด้วยนางสาวณํฏฐ์ชยา ศิริพันธ์ ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  มีต่อ »
ขอจัดส่งแผนการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ระดับชั้นป1
เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษาด้วยดิฉัน นางสาวณํฏฐ์ชยา ศิริพันธ์ ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในระดับชั้นป1 ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป &nมีต่อ »
ขอส่งแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป2สัปดาห์ที่ 32 -33
เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ด้วยนางสาวณัฏฐ์ชยา ศิริพันธ์ ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ป2 ให้ผูบริหารทราบ  มีต่อ »
ขอส่งแผนวิทยาศาสตร์ป2 สัปดาห์ที่ 31
เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษาด้วยนางสาวณัฏฐ์ชยา ศิริพันธ็ ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์จึงเรียนมาเพื่อทราบ  มีต่อ »

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557